Bits from Debian

Bits from Debian

25 år och mer

On Thu 16 August 2018 with tags debian birthday
Written by Ana Guerrero Lopez
Translated by Andreas Rönnquist
Artwork by Angelo Rosa

Translations: en es fr kn pt-BR ro ru vi

Debian är 25 år av Angelo Rosa

När den avlidne Ian Murdock för 25 år sedan i comp.os.linux.development tillkännagav "det nära förestående fullbordandet av en helt ny Linux-version, [...] Debian Linux Release", hade ingen förväntat att "Debian Linux Release" skulle bli det som idag är känt som Debianprojektet, ett av de största och mest inflytelserika mjukvaruprojekten. Den primära produkten är Debian, ett fritt operativsystem (OS) för din dator, såväl som för många andra system som förbättrar ditt liv. Från den inre verksamheten i din lokala flygplats till din bils underhållningssystem, och från molnservrar som värd för dina favoritwebbplatser till IoT-enheterna som kommunicerar med dem, kan Debian driva alltihop.

Idag är Debianprojektet en stor och blomstrande organisation med otaliga självorganiserade grupper sammansatta av volontärer. Medan det ofta ser kaotiskt utifrån upprätthålls projektet av sina två huvudorganisationsdokument: Debians sociala kontrakt, som tillhandahåller en vision om att förbättra samhället och Debians riktlinjer för fri programvara, som ger en indikation om vilken programvara som anses vara användbar. De kompletteras av projektets konstitution som fastställer projektstrukturen och uppförandekoden, som anger tonen för interaktioner inom projektet.

Varje dag under de senaste 25 åren har människor skickat felrapporter och patchar, laddat upp paket, uppdaterat översättningar, skapat illustrationer, organiserat evenemang rörande Debian, uppdaterat webbplatsen, lärt andra hur man använder Debian och skapat hundratals derivat.

För ytterligare 25 år - och förhoppningsvis många, många fler!


More on Debian

Tags