De officiële communicatiekanalen van Debian

On Mon 16 March 2020 with tags project announcement
Written by Laura Arjona Reina, Ana Guerrero Lopez and Donald Norwood
Translated by Frans Spiesschaert

Translations: da en es fr ko ru sv

Af en toe krijgen we in Debian vragen over onze officiële communicatiekanalen, alsook vragen over de Debian-status van wie eigenaar is van websites met een gelijkaardige naam.

De hoofdwebsite van Debian, www.debian.org, is ons belangrijkste communicatiemedium. Wie informatie zoekt over actuele gebeurtenissen en de ontwikkelingsvoortgang in de gemeenschap is mogelijk geïnteresseerd in de Debian Nieuws-sectie van de website van Debian.

Voor minder formele aankondigingen gebruiken we de officiële Debian blog Bits from Debian, en voor kortere nieuwsitems de dienst Debian micronews.

Onze officiële nieuwsbrief Debian Projectnieuws en alle officiële aankondigingen van nieuwsfeiten of veranderingen in het project, worden zowel gepost op onze website als in onze officiële mailinglijsten, debian-announce of debian-news. Posten op die mailinglijsten is niet zomaar toegelaten.

We willen ook van de gelegenheid gebruik maken om toe te lichten hoe het Debian Project, of in het kort, Debian gestructureerd is.

De structuur van Debian wordt gereguleerd in onze Statuten. Verantwoordelijken en gedelegeerde leden worden vermeld op de pagina over onze Organisatiestructuur. Andere teams worden vermeld op onze Teams-pagina van de wiki.

De volledige lijst van officiële leden van Debian is te vinden op onze pagina over Nieuwe Leden, waar het lidmaatschapsbeheer plaats vindt. Een ruimere lijst van mensen die bijdragen aan Debian is te vinden op onze Medewerkers-pagina.

Indien u vragen heeft, nodigen we u uit contact op te nemen met het persteam op press@debian.org.
More on Debian


Tags