La «Core Infrastructure Initiative» finança les generacions reproduïbles

On Tue 23 June 2015 with tags debian cii reproducible builds
Written by Anam Guerrero Lopez
Translated by Adrià García-Alzórriz, Lluís Gili

Translations: en es

La «Core Infrastructure Initiative» ha anunciat avui que recolzaran dos Desenvolupadors Debian, Holger Levsen i Jérémy Bobbio amb 200.000$ per tal que avancin amb la seva feina a Debian en compilacions reproduïbles i per col·laborar més estretament amb altres distribucions com Fedora, Ubuntu, OpenWrt per beneficiar-se d'aquest esforç.

La Core Infrastructure Initiative (CII) es va crear el 2014 per tal de fortificar la seguretat dels projectes clau de programari lliure. Aquesta iniciativa la van fundar més de 20 empreses i està gestionada per «The Linux Foundation».

La iniciativa de la generació reproduïble vol permetre que qualsevol pugui recompilar bit a bit paquets binaris idèntics d'una mateixa font, i per tant permeti a cadascú verificar de forma independent que un binari coincideix amb el codi font del qual es diu que se'n deriva. Per exemple, això permetrà que els usuaris de Debian puguin regenerar paquets i obtenir exactament paquets idèntics que els que es proveeixen des dels repositoris de Debian.
More on Debian


Tags