Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng ba và tư 2024)

On Fri 31 May 2024 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ar ca en es fr hi-IN pl pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Patrick Winnertz (winnie)
  • Fabian Gruenbichler (fabiang)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Juri Grabowski
  • Tobias Heider
  • Jean Charles Delépine
  • Guilherme Puida Moreira
  • Antoine Le Gonidec
  • Arthur Barbosa Diniz

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags