Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng giêng và hai 2024)

On Sat 23 March 2024 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr hi-IN pl pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Carles Pina i Estany (cpina)
 • Dave Hibberd (hibby)
 • Soren Stoutner (soren)
 • Daniel Gröber (dxld)
 • Jeremy Sowden (azazel)
 • Ricardo Ribalda Delgado (ribalda)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Joachim Bauch
 • Ananthu C V
 • Francesco Ballarin
 • Yogeswaran Umasankar
 • Kienan Stewart

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags