Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng mười một và mười hai 2023)

On Wed 31 January 2024 with tags project
Written by Donald Norwood
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr hi-IN pl pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Alexandre Detiste (tchet)
  • Amin Bandali (bandali)
  • Jean-Pierre Giraud (jipege)
  • Timthy Pearson (tpearson)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Safir Secerovic

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags