Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng bảy và tám 2023)

On Wed 27 September 2023 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr hi-IN pl pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Marius Gripsgard (mariogrip)
 • Mohammed Bilal (rmb)
 • Lukas Märdian (slyon)
 • Robin Gustafsson (rgson)
 • David da Silva Polverari (polverari)
 • Emmanuel Arias (eamanu)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Aymeric Agon-Rambosson
 • Blair Noctis
 • Lena Voytek
 • Philippe Coval
 • John Scott

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags