Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng ba và tư 2023)

On Thu 25 May 2023 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr hi-IN pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • James Lu (jlu)
  • Hugh McMaster (hmc)
  • Agathe Porte (gagath)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Soren Stoutner
  • Matthijs Kooijman
  • Vinay Keshava
  • Jarrah Gosbell
  • Carlos Henrique Lima Melara
  • Cordell Bloor

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags