Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng giêng và hai 2023)

On Wed 22 March 2023 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr hi-IN pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Sahil Dhiman (sahil)
 • Jakub Ružička (jru)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Josenilson Ferreira da Silva
 • Ileana Dumitrescu
 • Douglas Kosovic
 • Israel Galadima
 • Timothy Pearson
 • Blake Lee
 • Vasyl Gello
 • Joachim Zobel
 • Amin Bandali

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags