Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng mười một và mười hai 2022)

On Tue 24 January 2023 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr hi-IN pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Dennis Braun (snd)
  • Raúl Benencia (rul)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Gioele Barabucci
  • Agathe Porte
  • Braulio Henrique Marques Souto
  • Matthias Geiger
  • Alper Nebi Yasak
  • Fabian Grünbichler
  • Lance Lin

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags