Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng chín và mười 2022)

On Wed 30 November 2022 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr hi-IN pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Abraham Raji (abraham)
 • Phil Morrell (emorrp1)
 • Anupa Ann Joseph (anupa)
 • Mathias Gibbens (gibmat)
 • Arun Kumar Pariyar (arun)
 • Tino Didriksen (tinodidriksen)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Gavin Lai
 • Martin Dosch
 • Taavi Väänänen
 • Daichi Fukui
 • Daniel Gröber
 • Vivek K J
 • William Wilson
 • Ruben Pollan

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags