Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng bảy và tám 2022)

On Mon 26 September 2022 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr hi-IN pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Sakirnth Nagarasa (sakirnth)
  • Philip Rinn (rinni)
  • Arnaud Rebillout (arnaudr)
  • Marcos Talau (talau)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Xiao Sheng Wen
  • Andrea Pappacoda
  • Robin Jarry
  • Ben Westover
  • Michel Alexandre Salim

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags