Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng năm và sáu 2022)

On Fri 29 July 2022 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr hi-IN pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Geoffroy Berret (kaliko)
  • Arnaud Ferraris (aferraris)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Alec Leanas
  • Christopher Michael Obbard
  • Lance Lin
  • Stefan Kropp
  • Matteo Bini
  • Tino Didriksen

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags