Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng mười một và mười hai 2021)

On Thu 13 January 2022 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Douglas Andrew Torrance (dtorrance)
 • Mark Lee Garrett (lee)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Lukas Matthias Märdian
 • Paulo Roberto Alves de Oliveira
 • Sergio Almeida Cipriano Junior
 • Julien Lamy
 • Kristian Nielsen
 • Jeremy Paul Arnold Sowden
 • Jussi Tapio Pakkanen
 • Marius Gripsgard
 • Martin Budaj
 • Peymaneh
 • Tommi Petteri Höynälänmaa

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags