Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng mười một và mười hai 2021)

On Thu 13 January 2022 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Douglas Andrew Torrance (dtorrance)
 • Mark Lee Garrett (lee)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Lukas Matthias Märdian
 • Paulo Roberto Alves de Oliveira
 • Sergio Almeida Cipriano Junior
 • Julien Lamy
 • Kristian Nielsen
 • Jeremy Paul Arnold Sowden
 • Jussi Tapio Pakkanen
 • Marius Gripsgard
 • Martin Budaj
 • Peymaneh
 • Tommi Petteri Höynälänmaa

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags