Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng bảy và tám 2021)

On Mon 13 September 2021 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Aloïs Micard (creekorful)
  • Sophie Brun (sophieb)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Douglas Andrew Torrance
  • Marcel Fourné
  • Marcos Talau
  • Sebastian Geiger

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags