Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng năm và sáu 2021)

On Thu 22 July 2021 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Timo Röhling (roehling)
 • Patrick Franz (deltaone)
 • Christian Ehrhardt (paelzer)
 • Fabio Augusto De Muzio Tobich (ftobich)
 • Taowa (taowa)
 • Félix Sipma (felix)
 • Étienne Mollier (emollier)
 • Daniel Swarbrick (dswarbrick)
 • Hanno Wagner (wagner)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Evangelos Ribeiro Tzaras
 • Hugh McMaster

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags