Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng chín và mười 2019)

On Tue 26 November 2019 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Teus Benschop (teusbenschop)
  • Nick Morrott (nickm)
  • Ondřej Kobližek (kobla)
  • Clément Hermann (nodens)
  • Gordon Ball (chronitis)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Nikos Tsipinakis
  • Joan Lledó
  • Baptiste Beauplat
  • Jianfeng Li

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags