Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng năm và sáu 2019)

On Sat 03 August 2019 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Jean-Philippe Mengual (jpmengual)
 • Taowa Munene-Tardif (taowa)
 • Georg Faerber (georg)
 • Kyle Robbertze (paddatrapper)
 • Andy Li (andyli)
 • Michal Arbet (kevko)
 • Sruthi Chandran (srud)
 • Alban Vidal (zordhak)
 • Denis Briand (denis)
 • Jakob Haufe (sur5r)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Bobby de Vos
 • Jongmin Kim
 • Bastian Germann
 • Francesco Poli

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags