Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng mười một và mười hai 2018)

On Tue 08 January 2019 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Abhijith PA (abhijith)
 • Philippe Thierry (philou)
 • Kai-Chung Yan (seamlik)
 • Simon Quigley (tsimonq2)
 • Daniele Tricoli (eriol)
 • Molly de Blanc (mollydb)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Nicolas Mora
 • Wolfgang Silbermayr
 • Marcos Fouces
 • kpcyrd
 • Scott Martin Leggett

Xin chúc mừng!
Tags