Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng chín và mười 2018)

On Thu 08 November 2018 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Joseph Herlant (aerostitch)
 • Aurélien Couderc (coucouf)
 • Dylan Aïssi (daissi)
 • Kunal Mehta (legoktm)
 • Ming-ting Yao Wei (mwei)
 • Nicolas Braud-Santoni (nicoo)
 • Pierre-Elliott Bécue (peb)
 • Stephen Gelman (ssgelm)
 • Daniel Echeverry (epsilon)
 • Dmitry Bogatov (kaction)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Sagar Ippalpalli
 • Kurt Kremitzki
 • Michal Arbet
 • Peter Wienemann
 • Alexis Bienvenüe
 • Gard Spreemann

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags