Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng chín và mười 2018)

On Thu 08 November 2018 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Joseph Herlant (aerostitch)
 • Aurélien Couderc (coucouf)
 • Dylan Aïssi (daissi)
 • Kunal Mehta (legoktm)
 • Ming-ting Yao Wei (mwei)
 • Nicolas Braud-Santoni (nicoo)
 • Pierre-Elliott Bécue (peb)
 • Stephen Gelman (ssgelm)
 • Daniel Echeverry (epsilon)
 • Dmitry Bogatov (kaction)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Sagar Ippalpalli
 • Kurt Kremitzki
 • Michal Arbet
 • Peter Wienemann
 • Alexis Bienvenüe
 • Gard Spreemann

Xin chúc mừng!
Tags