Debian đã đạt danh hiệu Bản phân phối Linux tốt nhất do độc giả tạp chí Linux bình chọn!

On Wed 14 February 2018 with tags debian award
Written by Laura Arjona Reina
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: en

Debian đã đạt danh hiệu Bản phân phối Linux tốt nhất do độc giả tạp chí Linux bình chọn.

Cảm ơn vì tất cả những đóng góp của bạn!

Giải thưởng tạp chí Linux
More on Debian


Tags