Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng bảy và tám 2017)

On Fri 01 September 2017 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Ross Gammon (rossgammon)
 • Balasankar C (balasankarc)
 • Roland Fehrenbacher (rfehren)
 • Jonathan Cristopher Carter (jcc)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • José Gutiérrez de la Concha
 • Paolo Greppi
 • Ming-ting Yao Wei
 • Boyuan Yang
 • Paul Hardy
 • Fabian Wolff
 • Moritz Schlarb
 • Shengjing Zhu

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags