Lập trình FPGA Tự Do với Debian

On Thu 22 December 2016 with tags fpga programming
Written by Steffen Möller
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: en

FPGA (Field Programmable Gate Array: mảng lô-gíc lập trình được) ngày càng trở nên phổ biến trong việc thu thập dữ liệu, điều khiển thiết bị và tăng tốc ứng dụng. Debian giờ đây có một bộ công cụ Tự Do và đầy đủ để lập trình FPGA bằng ngôn ngữ Verilog, chuẩn bị tập tin nhị phân và thực thi nó trên một thiết bị có giá cả phải chăng.

Xem http://wiki.debian.org/FPGA/Lattice để có thông tin chi tiết. Độc giả thân thuộc với công nghệ có lẽ đoán ngay được rằng nó có liên quan đến gói yosys cùng với berkeley-abc, arachne-"Place-and-Route" và công cụ icestorm kết nối với thiết bị.

Các gói được đóng góp bởi nhóm Debian Science.

Chúng tôi hy vọng rằng nỗ lực hỗ trợ cộng đồng FPGA này giúp góp nhặt một sự gia tăng số lượng kỹ năng để đẩy mạnh trải nghiệm Nguồn Mở một cách thông suốt và làm giảm trở lực khi mới bước vào công nghệ đầy thách thức này.
More on Debian


Tags