Debian chào đón thực tập hè 2016 của mình

On Sun 24 April 2016 with tags announce gsoc outreachy
Written by Nicolas Dandrimont
Translated by Giap Tran

Translations: en

GSoC 2016 logo Outreachy logo

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Debian đã chọn được 29 thực tập sinh làm việc với chúng tôi trong mùa hè này: 4 trong Outreachy, và 25 trong Google Summer of Code.

Đây là danh sách các dự án và thực tập sinh, những người sẽ làm việc với chúng:

Công cụ Android SDK trên Debian:

APT - Cải tiến dpkg:

Tiếp tục phân tích các gói Debian-Med:

Mở rộng Debian Developer Horizon:

Cải thiện và mở rộng AppRecommender:

Cải thiện giao diện người dùng của debsources:

Cải thiện voice, video and chat communication với Free Software:

Cải tiến nền tảng MIPS và MIPSEL:

Reproducible Builds cho Debian và Free Software:

Hỗ trợ cho KLEE trong Debile:

Chương trình Google Summer of Code và Outreachy có thể có cho Debian nhờ vào sự nỗ lực của các nhà phát triển và đóng góp Debian đã dành một phần thời gian rảnh của mình để cố vấn cho các sinh viên và tiếp cận cộng đồng.

Tham gia cùng chúng tôi và mở rộng Debian! Bạn có thể theo dõi các báo cáo tuần của các sinh viên trên bó thư debian-outreach, trò chuyện với chúng tôi trên kênh IRC của chúng ta hoặc bó thư của mỗi nhóm dự án.

Xin chúc mừng tất cả các bạn trên!
More on Debian


Tags