Debian công bố quan hệ đối tác hợp đồng phụ công khai và báo cho một cơ quan tiếp thị bên ngoài

On Fri 01 April 2016 with tags debian publicity announce
Written by Debian Publicity Team
Translated by Giap Tran

Translations: en

Năm ngoái chúng tôi đã bắt đầu đẩy nhiều tin tức về Debian và trang tin tức mã nguồn DPN tới các dịch vụ đa phương tiên khác. Debian đã có nhiều hoạt động và rất nhiều kênh IRC của chúng tôi, các phần mềm miễn phí từ mạng xã hôi, trang Twitter không chính thức và nguồn tin từ Facebook. Hôm nay chúng tôi đã quyết định thông báo giai đoạn tiếp theo là giữ Debian đi đầu trong các phương tiện truyền thông và báo cho một cơ quan tiếp thị bên ngoài.

Các cơ quan tiếp thị (tên sẽ được tiết lộ sau) cung cấp một thế thống AI (chạy hoàn toàn bằng phần mềm miễn phí) sẽ thu thập tất cả nội dung của các danh sách thư chung Debian và sources.debian.net để hiểu được nhân vật của cộng đồng Debian và sau đó tùy chỉnh tốt hơn các bài báo trong tương lai, các cuộc phỏng vấn, và tin tức sự kiện.

Tuy nhiên, một ít thông tin cá nhân cũng là cần thiết. Vui lòng cài đặt gói "publicity" và sẽ có một mẫu đơn để bạn điền dữ liệu của bạn: tên, họ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, nơi sinh, tên của các thành viên gia đình, sử dụng lao động hoặc người lao động. Mỗi người cung cấp dữ liệu của họ cho cơ quan tiếp thị sẽ nhận được phiếu giảm giá với mức giảm là 20% trong việc tải (mua) bản phát hành Debian tiếp theo (chỉ hợp lệ tải về từ trang web chính thức www.debian.org).

Chúng tôi yêu cầu mọi thành viên cộng đồng Debian đăng ký, ít nhất, một trong các dịch vụ: Twitter, Whatsapp, Slack hay Facebook (IRC, danh sách gửi thư, và phần mềm miễn phí dựa RTC là bị cáo buộc không 'mát mẻ'). Người dùng không cần phải quan tâm việc mất tính năng mà các bot IRC cung cấp (chi tiết KGB!) vì chúng sẽ được thay thế bởi hệ thống AI Tay-like. Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất sẽ là MeetBot sẽ không còn đăng nhập các cuộc họp nữa, nhưng chúng tôi đã hối lộ một nhân viên NSA để họ bỏ qua những tin nhắn liên quan đến chúng ta.

"Nếu 'tập trung, gia công phần mềm và pay-and-forget' cách tiếp cận cũng đi với công chúng, tôi đang xem xét việc cho DPL vào năm 2017 để mở rộng mô hình này đến các vùng khác của Debian" Laura Arjona Reina cho biết, (hiện tại) cựu đại biểu publicity.

Một biểu tượng mới và linh vật đã được thiết kế, như một biểu tượng của thời đại mới ôm lấy các tiêu chuẩn về xây dựng thương hiệu và tin nhắn của đoàn thể. Vui lòng xem xét bỏ phiếu ủng hộ, trong Nghị quyết Chung sẽ được đề xuất sớm:

Mascot and Logo
Tags