Bits from Debian

Bits from Debian

Bầu cử lãnh đạo dự án Debian 2016

On Sun 27 March 2016 with tags dpl vote
Written by Ana Guerrero Lopez
Translated by Lê Thị Minh

Translations: en

Lại một năm đối với dự án Debian: bầu cử người lãnh đạo dự án!

Neil McGovern người được chọn làm lãnh đạo năm ngoái sẽ không được tái cử. Các nhà phát triển Debian sẽ có hai lựa chọn, một là bầu cho ứng viên duy nhất Mehdi Dogguy hai là Không chọn ai. Nếu kết quả bầu cử nghiêng về Không chọn ai thì quy trình bầu cử sẽ cứ thế lặp lại.

Mehdi Dogguy là ứng viên của vị trí DPL năm ngoái, kết quả xếp thứ hai với số lượng bầu chọn xấp xỉ người thắng cuộc Neil McGovern.

Chúng ta đang trong giai đoạn trung kỳ của chiến dịch và sẽ kéo dài đến ngày 2 tháng 4. Mong rằng các ứng viên và các đóng góp viên Debian sẽ tham gia vào các cuộc tranh luận và bàn bạc về bó thư bầu cử debian.

Giai đoạn bầu cử bắt đầu vào ngày 3 tháng 4, và trong vòng 2 tuần , các nhà phát triển Debian sẽ bầu chọn người dẫn dắt dự án trong thời gian 1 năm. Kết quả sẽ được công khai vào ngày 17/4, thời kỳ của người lãnh đạo mới sẽ có hiệu lực cùng ngày.


More on Debian

Tags